ИНОВАЦИИ PDF Print E-mail

Многото лица на иновациите: Академия за иновации 2015

Read more...
 
PDF Print E-mail

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

от Камен Веселинов, председател на Патентното ведомство на Република България

по повод Световния ден на интелектуалната собственост - 26 април 2015

 
ВПИСВАНЕ В ЗЛАТНАТА КНИГА PDF Print E-mail

Златната книга е летопис на постиженията на българските откриватели и изобретатели във всички области на техническите и естествените науки. Създадена е през 1981г. и до днес в нея са вписани авторите на 17 български открития, 120 български изобретатели и 8 селекционери.

В Златната книга за 2014 година бяха вписани двама изтъкнати учени – номинирания от Съюза на изобретателите в България проф. д-р Драгомир Вълчев, селекционер от Института по земеделие в Карнобат и проф.  д-р инж. Георги Тодоров, изобретател от Техническия Университет в София.

Двамата отличени учени получиха сертификати за вписването и статуетка „Икар”.

 

Членът на Съюза на изобретателите в България проф. д-р Драгомир Вълчев работи в областта на генетиката, селекцията, биологията и физиологията на ечемика и овеса. Той е автор и съавтор на 20 сорта зимен пивоварен и фуражен ечемик и 2 сорта зимен овес.

 

Проф. д-р инж. Георги Тодоров работи в областта на инженерните изследвания и инженерната практика. Има 9 патента и полезни модели с висок икономически ефект, успешно внедрени в български и чуждестранни фирми. Водещ автор е в 31 изобретения, 6 от тях в международен екип. Ръководи множество международни и български изследователски проекти.